สมาคมลิฟต์และบันไดเลื่อนแห่งประเทศไทย

LIFT ASSOCIATION OF THAILAND

ที่อยู่สมาคม : ห้อง 5301 ชั้น 3 อาคาร 5
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทร: 066-131-4533
อีเมล: info@leat.or.th , leat2565@gmail.com

ข่าวล่าสุด / ดูทั้งหมด

เกี่ยวกับสมาคม

สมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย

เพื่อส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรมมาตรฐาน ระบบเครื่องกลขนส่งแนวดิ่ง(ลิฟต์)
ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ


อ่านเพิ่มเติม

สนับสนุนโดย

AP
SIAM L.P
DELT
SKY LIFT

ข่าวสารอื่นๆเกี่ยวกับลิฟต์

อ่านข่าวอื่นๆ
Feb 18

ร่วมตรวจสอบระบบบันไดเลื่อน สนามบินดอนเมือง

ร่วมตรวจสอบระบบบันไดเลื่อน สนามบินดอนเมือง

วันที่ 8-9 มกราคม 2567 สมาคมลิฟต์และบันไดเลื่อนแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบระบบความปลอดภัย ระบบบันไดเลื่อนร่วมกับวิศวกรจากโรงงาน

 


อ่านเพิ่มเติม
Feb 16

ข่าวที่ควรต้องพิจารณา ในระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน

ข่าวที่ควรต้องพิจารณา ในระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน


อ่านเพิ่มเติม

งานบริการของสมาคม

คู่มือและวีดีโอต่างๆ

คู่มือการใช้งานลิฟต์
คู่มือการใช้งานลิฟต์
คู่มือการใช้งานลิฟต์
คู่มือการใช้งานลิฟต์

ติดต่อเรา

สมาคมลิฟต์พร้อมรับฟัง

พร้อมรับเรื่องร้องทุกข์จากความไม่เป็นธรรมจากผู้ใช้ลิฟต์ทั่วประเทศไทย

สนับสนุนโดย

AP
SIAM L.P
DELT
SKY LIFT