หน้าแรก

เกี่ยวกับสมาคม

สมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย

ขอยืมภาพมาจาก facebook: กรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มาตรฐานระบบลิฟต์และบันไดเลื่อนแห่งประเทศไทย การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยสำหรับระบบลิฟต์, บันไดเลื่อน, และทางลาดเลื่อนในอาคารสูงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การใช้ชีวิตและการทำงานในอาคารสูงเป็นไปอย่างราบรื่น, ปลอดภัย, และสะดวกสบาย โดยระบบเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการและความปลอดภัยของผู้ใช้งาน:

ลิฟต์โดยสาร: อำนวยความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสารภายในอาคารด้วยขนาดและความเร็วที่เหมาะสมเพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้งานและความสูงของอาคาร
ลิฟต์บรรทุก: ถูกออกแบบมาสำหรับการขนย้ายสินค้าที่มีน้ำหนักสูงด้วยความแข็งแรงและความทนทานเพื่อรองรับน้ำหนักของสินค้า
ลิฟต์เตียงคนไข้: ออกแบบเฉพาะเพื่อขนส่งผู้ป่วยในโรงพยาบาลด้วยขนาดห้องลิฟต์ที่กว้างและลึกเพื่อรองรับเตียงคนไข้ได้อย่างสะดวก
ลิฟต์สำหรับคนพิการ: ออกแบบเฉพาะเพื่อรองรับการใช้งานโดยผู้ที่ใช้รถเข็นพร้อมด้วยปุ่มควบคุมที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้พิการ
ลิฟต์ดับเพลิง: มีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการใช้งานในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อช่วยให้พนักงานดับเพลิงเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
บันไดเลื่อนและทางลาดเลื่อน
บันไดเลื่อน: เป็นวิธีการขนส่งผู้คนระหว่างชั้นต่างๆ ในอาคาร ซึ่งเหมาะสำหรับสถานที่ที่มีการเคลื่อนย้ายผู้คนจำนวนมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า และสนามบิน
ทางลาดเลื่อน: ให้บริการการขนส่งในแนวราบหรือแนวเอียง เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายรถเข็นหรือสินค้าที่มีน้ำหนักมาก ช่วยให้การเคลื่อนย้ายเป็นไปอย่างง่ายดายและสะดวก

ความปลอดภัยและการบำรุงรักษา การติดตั้งและการใช้งานทุกระบบต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อรับรองการใช้งานที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน นอกจากนี้, ต้องมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาสภาพและการทำงานที่เหมาะสม ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ การปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและการมีระบบการบำรุงรักษาที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการ