หน้าแรก

ข่าวสารและกิจกรรม

  • ข่าวทั้งหมด
  • ข่าวสมาคม
  • ข่าววงการ
  • งานบริการ
ข่าวสมาคม
Feb 27

ประชุมใหญ่สามัญสมาคมลิฟต์และบันไดเลื่อนแห่งประเทศไทย

ประชุมใหญ่สามัญสมาคมลิฟต์และบันไดเลื่อนแห่งประเทศไทย

ระยะเวลาการจัดงาน: 13 มีนาคม 2567
สถานที่จัดงาน: ร้านอาหารเพลิน (วิภาวดี) ห้อง V4 
ระยะเวลาการจัดงาน : 14.30 - 21.00 น.
ที่อยู่ : 7/428 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ติดต่อเราได้ที่ (+66(06)6131-4553) หรือ info@leat.or.th , leat2565@gmail.com

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมและรับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ 500 บาท ต่อท่าน 
(ท่านสามารถชำระเป็นเงินสดได้ที่หน้างาน)
 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567


อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสมาคม
Feb 18

สัมนาหัวข้อการใช้งานลิฟต์อย่างถูกวิธี และการปฎิบัติเมื่อลิฟต์ค้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์: การสัมมนาเรื่องการใช้งานลิฟต์อย่างถูกวิธีและการปฏิบัติตัวเมื่อติดค้าง

ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567, สมาคมลิฟต์และบันไดเลื่อนแห่งประเทศไทย ได้จัดสัมมนาที่มีชื่อว่า "การใช้งานลิฟต์อย่างถูกวิธีและการปฏิบัติตัวเมื่อติดค้างอยู่ในลิฟต์" ณ อาคาร IUP คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัมมนาครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มความรู้และสร้างความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ใช้งานลิฟต์ในอาคารสูง ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการอาคาร
 

การสัมมนานี้ได้รับความสนใจจากหลากหลายกลุ่ม ตั้งแต่บริษัทบริหารอาคาร, บริษัททำความสะอาด, บริษัทรักษาความปลอดภัย, ตัวแทนหน่วยกู้ภัย, วิศวกร, นักศึกษา, และบริษัทผู้ผลิตลิฟต์ พวกเขาได้รับความรู้จากวิทยากรชั้นนำอย่างคุณชัชวาลย์, คุณค้ำชู, และคุณปราโมทย์ พรมหรักษ์ ซึ่งได้แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับระบบลิฟต์, ความปลอดภัย, และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 

ในช่วงเช้า, การอบรมได้เน้นไปที่ระบบลิฟต์และมาตรการความปลอดภัย โดยท่านประธานสมาคมได้นำเสนอข้อมูลสำคัญและล่าสุดเกี่ยวกับกฎหมายการใช้งานลิฟต์ ต่อมาในช่วงบ่าย, การนำเสนอของท่านเลขาสมาคมได้เน้นไปที่วิธีการปฏิบัติตัวเมื่อติดค้างในลิฟต์, ขั้นตอนการช่วยเหลือผู้โดยสารจากภายนอก, และการจำลองสถานการณ์จริงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติ
 

นอกจากนี้, ผู้เข้าร่วมยังได้ศึกษาดูการทำงานของระบบลิฟต์จริงและเรียนรู้เทคนิคการช่วยเหลือผู้โดยสารจากผู้เชี่ยวชาญและทีมงานช่างลิฟต์ ซึ่งนับว่าเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าสำหรับทุกคนที่เข้าร่วม
 

สมาคมลิฟต์และบันไดเลื่อนแห่งประเทศไทยต้องการขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่อำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่, บริษัทผู้สนับสนุน, และทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมการอบรม การสัมมนาครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความรู้และทักษะในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้น แต่ยังเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือและความเข้าใจระหว่างผู้ใช้งานลิฟต์และผู้ดูแลระบบลิฟต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 

สมาคมขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านและหวังว่าความรู้ที่ได้รับจะสามารถช่วยให้ทุกคนปฏิบัติด้วยความถูกต้องและปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุลิฟต์ค้างในอาคาร


อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสมาคม
Feb 18

ประชุมคณะทำงานสมาคมลิฟต์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

ประชุมคณะทำงานสมาคมลิฟต์และบันไดเลื่อน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

เตรียมงานจัดประชุมสามัญประจำปี 2567


อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสมาคม
Feb 17

มาตรฐานระบบลิฟต์และบันไดเลื่อนแห่งประเทศไทย

การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยสำหรับระบบลิฟต์, บันไดเลื่อน, และทางลาดเลื่อนในอาคารสูงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การใช้ชีวิตและการทำงานในอาคารสูงเป็นไปอย่างราบรื่น, ปลอดภัย, และสะดวกสบาย โดยระบบเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการและความปลอดภัยของผู้ใช้งาน:
การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยสำหรับระบบลิฟต์, บันไดเลื่อน, และทางลาดเลื่อนในอาคารสูงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การใช้ชีวิตและการทำงานในอาคารสูงเป็นไปอย่างราบรื่น, ปลอดภัย, และสะดวกสบาย โดยระบบเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการและความปลอดภัยของผู้ใช้งาน:
การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยสำหรับระบบลิฟต์, บันไดเลื่อน, และทางลาดเลื่อนในอาคารสูงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การใช้ชีวิตและการทำงานในอาคารสูงเป็นไปอย่างราบรื่น, ปลอดภัย, และสะดวกสบาย โดยระบบเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการและความปลอดภัยของผู้ใช้งาน:การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยสำหรับระบบลิฟต์, บันไดเลื่อน, และทางลาดเลื่อนในอาคารสูงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การใช้ชีวิตและการทำงานในอาคารสูงเป็นไปอย่างราบรื่น, ปลอดภัย, และสะดวกสบาย โดยระบบเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการและความปลอดภัยของผู้ใช้งาน:การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยสำหรับระบบลิฟต์, บันไดเลื่อน, และทางลาดเลื่อนในอาคารสูงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การใช้ชีวิตและการทำงานในอาคารสูงเป็นไปอย่างราบรื่น, ปลอดภัย, และสะดวกสบาย โดยระบบเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการและความปลอดภัยของผู้ใช้งาน:


อ่านเพิ่มเติม
ข่าววงการ
Feb 18

ร่วมตรวจสอบระบบบันไดเลื่อน สนามบินดอนเมือง

ร่วมตรวจสอบระบบบันไดเลื่อน สนามบินดอนเมือง

วันที่ 8-9 มกราคม 2567 สมาคมลิฟต์และบันไดเลื่อนแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบระบบความปลอดภัย ระบบบันไดเลื่อนร่วมกับวิศวกรจากโรงงาน

 


อ่านเพิ่มเติม
ข่าววงการ
Feb 16

ข่าวที่ควรต้องพิจารณา ในระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน

ข่าวที่ควรต้องพิจารณา ในระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน


อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสมาคม
ข่าวสมาคม
Feb 16

มาตรฐานบันไดเลื่อน -1

มาตรฐานบันไดเลื่อน -1


 


อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสมาคม
Feb 16

เทคโนโลยี ลิฟต์และบันไดเลื่อน -1

เทคโนโลยี ลิฟต์และบันไดเลื่อน -1


อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสมาคม
ข่าวสมาคม
Feb 16

มาตรฐานบันไดเลื่อน -2

มาตรฐานบันไดเลื่อน  -2


อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสมาคม
Feb 16

เทคโนโลยี ลิฟต์และบันไดเลื่อน -2

เทคโนโลยี ลิฟต์และบันไดเลื่อน -2


อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสมาคม
Feb 16

ลานจอดรถยนต์อัตโนมัติ -1

ลานจอดรถยนต์อัตโนมัติ -1


อ่านเพิ่มเติม