ดูข่าวทั้งหมด

ประชุมใหญ่สามัญสมาคมลิฟต์และบันไดเลื่อนแห่งประเทศไทย

ข่าวสมาคม
Feb 27

ประชุมใหญ่สามัญสมาคมลิฟต์และบันไดเลื่อนแห่งประเทศไทย

27 Feb 2024

ประชุมใหญ่สามัญสมาคมลิฟต์และบันไดเลื่อนแห่งประเทศไทย

ระยะเวลาการจัดงาน: 13 มีนาคม 2567
สถานที่จัดงาน: ร้านอาหารเพลิน (วิภาวดี) ห้อง V4 
ระยะเวลาการจัดงาน : 14.30 - 21.00 น.
ที่อยู่ : 7/428 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ติดต่อเราได้ที่ (+66(06)6131-4553) หรือ info@leat.or.th , leat2565@gmail.com

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมและรับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ 500 บาท ต่อท่าน 
(ท่านสามารถชำระเป็นเงินสดได้ที่หน้างาน)
 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567